به گزارش افکارنیوز،

 حمیدرضا حاجی بابایی از ارسال نامه ای به رییس جمهور خبر داد و گفت: بخشنامه شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی برای اعمال محدودیت مدرک تحصیلی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فرهنگیان غیرقانونی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است.متن نامه به شرح ذیل است؛

باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما نظر به اینکه اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی در ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بند ب بیان و احصاء گردیده است و در کلیه بندهای مذکور مقید به مفاد این قانون و چارچوب آن و عبارات دیگر همگون با عبارت های مذکور گردیده و در هیچ یک از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که قانون استخدامی کشور لغو نشده و دیگر قوانین لازم الاتباع استخدامی، مدارک برای طی مدارج شغلی به مدارک تحصیلی خاص منوط نگردیده است لذا بخشنامه شماره 170061 مورخ 24 اسفندماه 1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی متضمن مصوبه مورخ 8 دی ماه 1383 آن شورا که در مقام ایجاد محدودیت مقطع تحصیلی مستخدمین برآمده نوعی قانونگذاری است و وضع ضابطه و مقرره بوده که در شان قوه مقننه و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مذکور و مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد از این جهت درخواست دارد ترجیحا اقدام به لغو آن نمایید. بدیهی است در غیر این صورت اقدام لازم جهت ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری صورت خواهد گرفت.

قبلا از دستور مساعد جنابعالی که موجب رضایتمندی کارکنان خدوم نظام به ویژه فرهنگیان خواهد گردید کمال تشکر و امتنان را دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی