به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را  اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۹ ارز کاهش و ۱۵ ارز افزایش یافت.

 

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۲ اسفند ۹۷ /

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۲ اسفند ۹۷ /