به گزارش افکارنیوز،

 تامین منابع در طرح‌ نوسازی بافت های فرسوده  نقدی نیست، تامین منابع در طرح‌های بازآفرینی شهری به این صورت است که قسمتی از بافت‌های فرسوده که در تملک شهرداری‌ها است یا مصالح ساختمانی در این طرح‌ها به صورت تهاتری جذب می‌شوند.

با استفاده از مدل‌های جدید تأمین مالی در بافت‌های فرسوده و استفاده از روش‌های تهاتری می‌توان نوسازی بافت‌های فرسوده را سرعت داد. مکانیزم بهره‌گیری از روش تهاتری بر مبنای احیای بافت فرسوده به روش محله محوری است به طوری که تولید در مقیاس بالایی صورت می‌گیرد این تولید به عنوان تن‌خواه گردان در دست توسعه‌گر و انبوه‌ساز قرار می‌گیرد و برای تخلیه هر بخش‌ از محله فرسوده آن واحدها را با ساکنان محله تهاتر می‌کنند.

با اجرای روش نوین تهاتری تمام فعالیت‌های اقتصادی، معاملات بازرگانی و غیره از طریق گردش اعتبار بین اعضا تحقق می‌یابد. در بازار تهاتر دیگر نیازی به عبور از مجاری محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن نیست، اما متاسفانه آفت تغییر مدیریت‌ها باعث شده که از مدل تأمین مالی در طرح‌های بازآفرینی شهری استقبال چندانی نشود.