به گزارش افکارنیوز،

 حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس به سهم اندک تامین منابع  مالی شرکت ها از  بازار سرمایه اشاره کرده و گفت: سال‌ها طول کشید تا بورس در بین شرکت‌ها و مردم جایگاه مناسبی پیدا کند، مردم در ابتدای ورود این ابزار تامین مالی، از آن هراس داشتند و دائم از ریزش شاخص سهام می‌ترسیدند.

وی افزود: طی ۲۰ سال گذشته بازار سرمایه سهم ۱۳ درصدی را بین تامین مالی شرکت‌های خصوصی و دولتی پیدا کرده است، اما متاسفانه هنوز گرفتار بانک محور بودن اقتصادمان هستیم. ۸۰ درصد تامین سرمایه از طریق بانک ها،  ۱۳ درصد از طریق بازار سرمایه و ۷ درصد ابزار‌های مختلف  صورت می‌گیرد.

عبده تبریزی بیان کرد:  بانک محور بودن اقتصاد ایران منجر شده است تا هر مشکلی که در نظام بانکی بوجود می آید تمام سرمایه‌های شرکت‌ها را هم تحت تاثیر قرار دهد.کشور‌های توسعه یافته ۸۰ درصد نیاز‌های مالی خود را از طریق بازار سرمایه برطرف می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود تا  چرخ های اقتصاد این کشورها پر سرعت تر حرکت بچرخد.

وی گفت: باید ابزارهای مختلفی جهت جذب مردم و  شرکت ها برای  تامین سرمایه از بازار بورس تعبیه شود. جذابیت ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی به چند موضوع بستگی دارد. تنگناهای اعتباری بانک ها منجر می شود که بازار سرمایه جایگاه مناسبی برای تامین مالی شرکت ها تلقی شود.

عبده تبریزی گفت: عامل دیگری که استقبال  تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش می دهد، نیاز نقدینگی بیشتر در جامعه است. با توجه به رشد نرخ ارز طی یکسال گذشته نیاز به سرمایه در گردش، دولت را مجاب می کند که به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه حرکت کند.

 عضو سابق شورای عالی بورس در پایان سومین دلیل انتخاب بازار سرمایه را نیاز های ضروری دولت دانست و گفت: دولت برای تکمیل پروژه های عمومی خود نیاز به استفاده از ابزارهای مالی مختلف دارد. در این شرایط، تنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، گزینه بسیار مناسبی برای دولت به شمار می رود. همچنین توسعه بازار سرمایه از اوایل دهه ۸۰ نیز مزید بر علت شده است تا دولت ها از پشتیبانی بازار سرمایه بیشتر بهره مند شوند.