به گزارش افکارنیوز،

اسماعیل اسفندیاری مجری طرح گندم وزارت کشاورزی اظهار کرد: روز گذشته نرخ نهایی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم(نان) 1700 تومان و گندم  دوروم(صنعت) 1770 تومان با افت پایه 4 درصد مفید و  یک درصد غیرمفید به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

وی افزود: این ارقام نرخهای  نهایی گندم است و به صورت رسمی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است و ما نیز در حال ارسال این قیمتها برای اجرا به استانها هستیم.