همواره فرش به عنوان یکی از هنر‌های اصیل ایرانی تلقی می‌شود، اما متاسفانه امروزه این کالا که تاکنون نقش مهمی در صادرات کشورمان داشته، جایگاه قبلی خود را در بازار‌های جهانی از دست داده است.

بنابر اعلام آموزش مجازی پارس، در حالی که برخی از دست‌اندرکاران معتقدند که تابلو فرش را می‌توان جایگزین صادرات فرش کرد بعضی دیگر نظر مخالف آن را دارند و تابلو فرش‌ها را محکوم به فنا می‌دانند.

محمدرضا پورباغبان، استاد و کارآفرین موفق در زمینه فرش و تابلو فرش، که از دوران کودکی به فعالیت در صنعت تابلو فرش مشغول هستند در گفت‌وگویی به اهمیت تابلو فرش به عنوان یکی از هنر‌های اصیل ایرانی پرداخته که در ادامه می‌خوانیم.

پورباغبان در این گفتگو با اشاره به اینکه تابلو فرش ایرانی نشانه‌ای درخشان از هزاران نشانه کشور ماست، افزود همیشه در تمامی ادوار مایه فخر ایران و ایرانی بوده، ولیکن در مسیر پرتکاپوی این هنر همیشه موانعی بوده که باعث کندی حرکت هنرمندان می‌شود.

وی در ادامه اشاره کرد برای بهبود شرایط در این صنعت باید:

- اول ارائه تسهیلات و حمایت از بافندگان که رکن اصلی تولید تابلو فرش هستند.

- دوم ارتقای سطح دانش و معلومات هنرمندان قالیباف.

- سوم بازپس‌گیری دوباره بازار‌های جهانی در زمینه فرش و تابلو فرش را ایرانی تفکر، هنر و فرهنگ خود را در قالب فرش و تابلو فرش به دنیا عرضه می‌کند.

امروزه نگاه جهانی و زندگی اروپایی و آمریکایی پذیرای هنر تابلو فرش ایران است که نوعی تلفیق هنر عربی و ایرانی است.