به گزارش افکارنیوز،
 قیمت انواع شاسی بلند تولید داخل در بازار به شرح زیر است: 
 

قیمت انواع شاسی بلند تولید داخل