به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس ۱۳ ارز ثابت ماند، ۲۹ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت.

نرخ 47 ارز بین بانکی در  5 اردیبهشت 98 /

 

نرخ 47 ارز بین بانکی در  5 اردیبهشت 98 /