به گزارش افکارنیوز،

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه شورای راهبردی طی دو هفته گذشته در اتاق اصناف راه اندازی شده است، گفت: بازگشت به تولید و رونق تولید واحدهای کوچک مشکل دار یکی  از اهداف  شورای راهبردی است.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: تا کنون شورای راهبردی جهت انجام وظایف خود و رونق گرفتن تولید واحدهای مشکل دار، حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک را در کل کشور شناسایی کرده که از این میزان سهم تهران حدود ۹۰ هرار واحد تولیدی است.

وی  با تاکید بر اینکه بسیاری از تولیدکنندگان باید بسیاری از قواعد و قوانین را در نظر داشته و اگر توان تولید دارند پا به این عرصه بگذارند افزود: تولید کننده بایستی آنچنان در کیفیت تولید دقت کند که مدنظر مصرف کننده باشد و  درخواست و نیاز روز آن‌ها را تامین کند، همین عوامل باعث ایجاد اشتغال زایی در کشور شده و در نهایت با رونق تولید، صادرات افزایش می یابد که این شرایط به احیای اقتصاد منجر می شود.

نوده فراهانی تصریح کرد: شورای راهبردی، به عنوان کمیته حمایت از تولید، موظف است که مشکلات تولیدکنندگان زیرمجموعه اتاق اصناف را بررسی و مشکلات آنها را مرتفع کند تا بتوانیم در راه تولید، گام های بلندی برداریم.

این مقام مسئول در تشریح ابعاد کاری شورای راهبردی اتاق اصناف گفت: بخشی از مسئولیت این شورا، هم اکنون به پرسابقه ترین افراد در تولید داخلی محول شده تا براساس تجربه شان مشکل تولیدکنندگان کوچک را شناسایی و پس از ارائه گزارش از علت کندی و یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی کوچک، راهکاری برای احیای آنها اندیشیده شود.

وی  ادامه داد: در فضای پسابرجام، واحدهای تولیدی کوچک بسیاری متولد و شکوفا شدند، بطوریکه با رونق گرفتن چرخ این واحدها میزان اشتغال و صادرات کشور سرعت گرفت.

فراهانی اظهار کرد: دولت به منظور افزایش تولید صادرات محور، باید ضمن حذف و یا کاهش قوانین دست و پا گیر برای افزایش حجم صادرات، برنامه های تشویقی بسیاری را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.

به گفته وی، اگر به چالش های موجود در اتاق اصناف، رسیدگی شود بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد.