يدالله افشار مقدم در جلسه شوراي اداري بابل، با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانهها در سه مرحله اجرا ميشود، افزود: در مرحله اول حدود ۲۲ عدد كالاي اساسي در اين طرح ساماندهي و مديريت ميشوند كه در صورت مشاركت مردم اين طرح افزايش مي يابد.

نماینده دولت در شهرستان بابل تصریح کرد: ‌ با اجرای این طرح دشمنان خواهند دید که بسیاری از زیرساخت‌های کشور ما به درجه عالی می‌رسد.

فرماندار بابل بیان داشت: بهترین روش پیشرفت و عدالت اجتماعی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها است.

افشار مقدم تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اجرای طرح تحول اقتصادی در آن کشورها بوده است؛ کشور مالزی ۲۲ سال قبل این طرح را در کشور خود اجرا و تمام کرده است.

نماینده دولت در شهرستان بابل خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر هفته یک جلسه با محوریت فرمانداری و با حضور ادارات بازرگانی، مجمع امور صنفی‌، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در هنگام اجرای این طرح با مشکل خاصی مواجه نشویم.

وي با بيان اينكه همه مردم و مسئولان موظف هستند در اجراي اين طرح دولت را ياري كنند، افزود: اين طرح يكي از طرحهاي ضروري براي تساوي فقر و ثروت است.