سیمكارت پنج شمارهیی همراه اول را از جمله مهمترین سرویسهایی بود كه در نمایشگاه تلكام امسال با استقبال زیادی مواجه شد؛ مشتركانی كه چند شماره همراه اول دارند میتوانند آن شمارهها را بهصورت یكجا در این سیمكارت داشته باشند كه هزینه این سیمكارت ۵ هزار تومان بوده و برروی قبض مشترك محاسبه میشود.

به گزارش ایسنا، آقاجانی - مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران - اظهار کرد: همراه اول امسال با سرویس‌های جدیدتری در نمایشگاه تلکام شرکت کرده و بسترها و زیرساخت‌های فنی خود را توسعه داده است.

به گفته او در تلکام امسال تعداد شرکت‌های داخلی که با همراه اول حضور یافتند به ۲۷ شرکت افزایش یافته و سه شرکت خارجی نیز در تلکام به همراه ما حضور داشتند که امکان ارائه سرویس‌های جدیدی که به صورت آزمایشی در دست داریم می‌تواند توسط این شرکت‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه در حوزه نمایشگاهی مهم‌ترین خدمت ما جیرینگ همراه اول بود اظهار کرد: این سرویس با استقبال زیادی مواجه شد به این صورت که به صورت آزمایشی سیم‌کارت مشترکان همراه اول در نمایشگاه شارژ ریالی شده و توانستند از محصولات پگاه، کاله و زمزم در داخل نمایشگاه خریداری کنند. توسعه این سرویس مانند دستگاه پز کلیه علمیات بانکی را در اختیار مشترکان همراه اول خواهد گذاشت که این سرویس تا حدود یک ماه آینده به صورت قطعی راه‌اندازی می‌شود.

آقاجانی با اشاره به تقویت و افزایش ظرفیت سرویسهایی مثل GPRS ،MMS و دیگر سرویسها گفت: ظرفیت انتقال اطلاعات سرویس SMS نیز تا چند ماه آینده به چهار برابر افزایش مییابد و به طور كلی سیاست شركت بر این است كه سرویسهای جدید را ایجاد و زیرساختهای ارتباطی را نیز توسعه دهد؛ به عنوان مثال سرویس تبدیل سیمكارتهای دائمی به نوع اعتباری در سفرهای خارج از كشور را در دست داریم كه از این طریق مشتركان همراه اول به صورت اتوماتیك میتوانند تا سقف ودیعه از اعتبارشان در خارج از كشور استفاده كنند.