به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 21 خردادماه به شرح زیر است:

 

 

 
 
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :
 
 
 
 
 
 
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :
 

 

 
 
عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :
 
 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :

 

 
 

 

 

 
عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :
 
 
عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :

 

 
 
 
عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :
 

 

 
عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد :