به گزارش افکارنیوز،

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز پنچشنبه 23 خرداد 98 را در ادامه ببینید:

 
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :
 
 
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :
 

 

 
 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه شروع در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :
 

 

 
عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد :