به گزارش افکارنیوز،علیاکبر خبازها در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه عیدی ۳۵۰ هزار تومانی بازنشستگان صندوق تأمین پرداخت شده است اظهار داشت: این عدد انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی را برآورده نکرده است.

وی ادامه داد: مکاتباتی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای افزایش عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است که امیدواریم مابقی عیدی بازنشستگان هم پرداخت شود.

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان انتظار داشتند حداقل دوبرابر حقوق کارگران شاغل به عنوان عیدی دریافت کنند که فعلا چنین اقدامی صورت نگرفته است.