به گزارش افکارنیوز،

 قیمت مرغ تازه در غرفه تره بار به شرح زیر است: 

 
قیمت مرغ تازه در غرفه تره بار