به گزارش ایلنا، محمدتقي محمدي اظهار داشت: گراني مرغ عمدتا به تبع افزايش نهادههاي كشاورزي رخ ميدهد كه رشد بيش از حد انتظار اين نهادهها تمايل به جوجهريزي را كاهش خواهد داد.

وی تنها راه مقابله با گرانی مرغ را بازگشت این نهاده‌های کشاورزی به قیمت سابق عنوان کرد و افزود: نکته قابل تامل این است که دستگاه‌های نظارتی و بازرگانی در ارتباط با افزایش نهاده‌های کشاورزی هیچ عکس العملی نشان ندادند.

محمدی تصریح کرد: افزایش قیمت یک محصول مادر، با چنین نوسانی، تصمیم گیری و مدیریت بر روی تولید را شدیدا در معرض خطر قرار می‌دهد و احتمال عدم جوجه ریزی در کشور و توقف تولید گوشت مرغ را بالا می‌برد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نبود ثبات در عرضه این نهاده‌ها مرغداران همچنان نگران تولید خود هستند و جو یاس و ناامیدی و دلسردی در میان تولیدکنندگان مرغ حاکم شده است.

محمدی با اشاره به نوسانات قیمت نهاده‌های کشاورزی اظهار داشت: تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند و آماده ی جوجه‌ریزی می‌شوند اما افزایش قیمت نهاده‌ها باعثکاهش جوجه‌ریزی در بسیاری از مرغداری‌ها می‌شود و تولید کننده نمی‌داند که در زمان جوجه ریزی نهاده چه قیمتی خواهد داشت.

وي در خاتمه تصريح كرد: بايد طرح هدفمند كردن يارانهها با توجه به زيرساختها اجرايي شود و نهادههاي كشاورزي نيز تامين و توزيع شوند.