به گزارش مهر، وزیر نیرو با اعلام جزئیاتی جدید از جلسات وی‍ژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گفت: افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعی است.

مجید نامجو شامگاه دیروز در حاشیه دیدار با وزیر انرژی آفریقای جنوبی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت همچنان در قالب ستاد هدفمندی یارانه ها مشغول بررسی سناریوهای مختلف است.

وی افزود: با اجرای مناسب فاز اول هدفمندی یارانه ها، دولت عزم خود را جزم کرده است که برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را قطعی کند اما زمان آن بستگی به اتمام بررسی ها و نظر رئیس جمهور خواهد داشت.

نامجو در این خصوص که آیا وعده اخیر رئیس جمهور در خصوص آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا قبل از پایان سالجاری عملیاتی خواهد شد؟ افزود: این موضوع بستگی به نظر وی دارد اما به صورت قطعی نمی توان در این باره صحبت کرد و لازم است تا بررسی های کاملی در ستاد هدفمندی یارانه ها در این خصوص انجام شود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تحلیلهای مختلفی قبل پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها مبنی بر تورم بالا و گرانی ارائه می‌شد، گفت: این موضوع از سوی دولت به خوبی کنترل شد و خوشبختانه حادثه ای اتفاق نیافتد.

نامجو با بیان اینکه موضوع مربوط به نوساناتی که در بازار سکه و ارز بوجود آمد، مسئله ای بود که دولت انتظار آن را نداشت و در حال حاضر نیز برای ساماندهی بازار سکه و ارز تمرکز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کمیته های اصلی تشکیل شده در دولت بیشتر بر روی این موضوع متمرکز شده است و به دنبال این هستیم که پس از ساماندهی که در بازار سکه و ارز قرار است صورت گیرد، به نقطه کنترل شده ای برسیم و این موضوع برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مسئله مهمی خواهد بود.