در اين رابطه سخنگوي ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور در مورد قيمت بنزين در سال آينده به ايسنا، گفت: نرخهاي اعلامي از سوي رسانهها تنها گمانهزني آنها محسوب ميشود و هيچ كدام از قيمتهاي اعلامي از سوي رسانهها سنديت ندارد.

حسین هاشمی با بیان این که ستاد سوخت پیشنهادهای خود را به دولت اعلام کرده است و در نهایت ستاد هدفمندی یارانه‌هاست که در مورد چگونگی افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: باید در پایان سال ۱۳۹۳ قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد. البته این‌که با چه شیبی قیمت‌ها افزایش یابد، بستگی به شاخص‌های اقتصادی و منافع حاصل از آن دارد.

در مورد قیمت سوخت، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت اعلام کرده است که " این اجازه وجود دارد که با احتساب امسال و سال آینده تا ۴۰ درصد قیمت بنزین افزایش داده شود "، اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند که " قیمت بنزین تنها می‌تواند ۲۰ درصد افزایش یابد. "

بازار کشش بنزین بیش از ۸۰۰تومان را دارد؟

برخی از کارشناسان اقتصادی در مورد افزایش ۴۰درصدی قیمت بنزین معتقدند که بازار کشش بنزین با نرخ بیش از ۸۰۰ تومان را ندارد.

حمید اشرف‌زاده - کارشناس اقتصاد انرژی، با تاکید بر این که قیمت بنزین تک نرخی نباید برای هر لیتر بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان باشد، گفت: نه تنها بازار ایران کشش بنزین با نرخ بیش از ۸۰۰ تومان را ندارد، بلکه بنزین هزار تومانی حتی در بازارهای اروپا و آمریکا نیز کشش ندارد.

قیمت‌های جدید بنزین و گازوییل

به گزارش ایسنا، ‌ با وجود این که هنوز قیمت نهایی بنزین در سال آینده اعلام نشده است اما در صورت افزایش احتمالی ۲۰ یا ۴۰ درصدی قیمت آن اعدا زیر به‌دست می‌آید:

در صورت افزایش ۴۰درصدی قیمت بنزین(درصورت حفظ سهمیه‌بندی)، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۶۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۹۸۰ تومان خواهد بود. همچنین هر لیتر بنزین سوپر سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر آزاد ۱۱۲۰ تومان عرضه خواهد شد.

این در حالی است که در صورت افزایش ۲۰درصدی قیمت، هر لیتر بنزین معمولی سهمیه‌ای۴۸۰ تومان و هر لیتر بنزین معمولی آزاد ۸۴۰ تومان عرضه خواهد شد. همچنین قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر ۷۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۹۶۰ تومان خواهد شد.

قیمت گازوییل نیز با افزایش ۴۰درصدی، با توجه به دو نرخ ۱۵۰ و ۳۰۰ تومانی آن به ترتیب با قیمت ۲۱۰ و ۴۲۰ تومان برای هرلیتر می‌شود، اما در صورت افزایش ۲۰درصدی، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیه‌ای ۱۸۰ و آزاد ۳۶۰ تومان خواهد بود.

ثبات یا کاهش سهمیه

البته هنوز اعلام نشده است که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در صورت ادامه سهمیه بندی، حجم بنزین سهمیه ثابت بماند یا کاهش یابد.

اين سهميهبندي تاكنون طبق برنامه روندي كاهشي داشته است؛ چراكه تير ماه سال ۱۳۸۶ براي اولين بار پروژه سهميه بندي بنزين با تخصيص ۳۶۰ ليتر فصلي (ماهانه ۱۲۰ ليتر) آغاز شد، به تدريج و طي چهار سال از سهميه ماهانه كاسته شد، تا اين كه سهميه بنزين از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۸۰ ليتر در ماه به ۶۰ ليتر در ماه كاهش يافت. يعني دو سال است كه سهميه ماهانه بنزين روي ۶۰ليتر ثابت مانده است.