به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ خرداد