به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، حسن محتشم با بیان اینکه ادارات کل تعاونی از ابتدای انقلاب اسلامی موفقیت چندانی در بخش مسکن کشور نداشتند، افزود: در ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر برنامه ریزی و ساماندهی متقاضیان مسکن از طریق تعاونی ها صورت می گرفت که وزارت تعاون افراد ثبت نام شده در مسکن مهر را ساماندهی و حدود ۵۰۰ نفر از افراد برگزیده بخش تعاون را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی کرد.

محتشم با بیان اینکه متقاضیانمسکن مهرمبلغی حدود یک میلیون تومان به صندوق توسعه تعاون به عنوان پیش پرداخت واریز کردند افزود: با واریز پیش پرداخت نام متقاضیان در سامانه مسکن مهر وارد می شد و ثبت نام به صورت کامل صورت می گرفت.

عضو هیئت مدیره انبوه سازان در ادامه تصریح کرد: متقاضیان حق برداشت از صندوق توسعه تعاون که در حال حاضر به عنوان بانک توسعه تعاون است با امضای مدیران اداره کل تعاون این امکان وجود داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: با ورود انبوه سازان به حوزه مسکن مهر و درخواست آورده متقاضیان بین تعاونی ها و اداره کل مسکن و شهرسازی مشکل ایجاد شد.

محتشم در ادامه توضیح داد: ‌ بانک توسعه تعاون به هیچ عنوان آورده متقاضیان را آزاد و اداره کل نیز نامه برای برداشت پول صادر نمی کرد.

وی با بیان اینکه وزیر مسکن و شهرسازی در طول امسال چندین بار پیگیر این مسئله شد، افزود: وزیر راه و شهرسازی در پی آزاد نکردن آورده متقاضیان از سوی تعاونی ها تذکراتی را برای حذف تعاونی از بخش مسکن مهر داد.

محتشم در ادامه گفت: با بی توجهی مسئولان تعاونی ها و همکاری نکردن آنها با وزارت راه و شهرسازی در نهایت تعاونی ها از بخش مسکن مهر حذف شدند.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در پایان خاطرنشان کرد: از این پس متقاضیان مسکن مهر آورده خود را در بانک مسکن واریز و در سامانه مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می کنند.