به گزارش افکارنیوز،

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

 

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران