به گزارش افکارنیوز،

 اخیرا طرح حذف دلار  از معامالت بین المللی با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی آمریکا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. یکی از اشکالات اساسی این طرح عدم رعایت ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی است. علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری است.

اخبار اقتصادی- همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود سهم دلار  آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از 5 %برآورد می‌شود.

بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد سهم دلار از معاملات خرید ارز بابت واردات  در سامانه نیما  حدود 0.2 درصد و  در معاملات فروش ارز صادراتی حدود 10 درصد است. گفتنی است، معادل یورویی معاملات خرید ارز دلار در سامانه نیما حدود 28 میلیون یورو بوده است.