به گزارش افکارنیوز،

 بیژن پناهی زاده درباره بخش‌هایی اقتصادی که در کشور می‌توانند جایگزین مناسبی برای درآمد‌های نفتی و خروج کشور از تک محصولی باشند، اظهار کرد: فعالیت بیش از پیش بخش معدن می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد.

اخبار اقتصادی- معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود:، اما شاهدیم طی چند سال اخیر بخش معدن نه تنها رشدی در سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته بلکه درگیر خودتحریمی نیز بود.

وی گفت: در شرایطی که باید بخش معدن و فعال کنیم تا با صادرات مواد معدنی به کشور ارز وارد کنیم، اما برخی موانع ایجاد می‌کنند.

پناهی زاده با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از دولت خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هیچ گونه اهرمی برای فشار بر دولت برای دریافت مطالبات خود ندارد.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: از نظر ارزآوری و صادرات نسبت به ۵ سال گذشته بسیار کاهش داشتیم افرادی در دولت و وزارت صنعت وجود دارند که دیدگاه آن‌ها معدنی نیست و در جهت متوقف کردن کار معدن در بخش خصوصی قدم بر می‌دارند.

وی با بیان اینکه باید برای ارزآوری و صادرات بیشتر این بخش خودتحریمی‌ها را برداریم گفت: باید طی چند سال گذشته تدبیر بهتری در این زمینه داشتیم و واردات ماشین آلات این بخش بدون محدودیت صورت می‌گرفت و در مقابل مانع صادرات نیز نمی‌شدیم.

پناهی زاده خاطرنشان کرد: دولت به دنبال فشار مالیاتی به بخش صنعت و معدن است، در حالی که باید عوارض و مالیات‌ها برداشته شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کار‌های مولد بیاید.