به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی سیزدهم تیرماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ تیر

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ تیر

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ تیر

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ تیر

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ تیر