عباس پاپی‌زاده پالنگان با اشاره به رکوردشکنی سایپا در زمینه تولید انواع محصولات افزود: موفقیت این خودروساز با تکیه بر مدیریت اصولی و صحیح به‌دست آمده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی همچنین به ارتباط سایپا با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در جهت تعمیق داخلی‌سازی قطعات اشاره کرد و گفت: طراحی و ساخت قطعات پیشرفته خودرویی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین سایر صنعت‌گران داخلی، زمینه رشد بهره‌وری و بازدهی صنایع، بهبود کیفیت، تأمین مواد اولیه ارزان، کاهش هزینه تولید و سایر فاکتورهای مهم صنعتی را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: توجه به صرفه‌جویی، افزایش توجیه‌پذیری اقتصادی، استفاده از منابع مالی جدید، ارائه امکانات و آپشن‌های متنوع در محصولات خودرویی، تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و استفاده از الگوهای دانش روز جهانی از جمله مواردی است که باید در صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد.

پاپی‌زاده ادامه داد: امروز در صنعت خودرو، مشکل کمبود منابع نداریم و تولید فکر و استفاده از ایده و برنامه‌های روز، مهم‌ترین سرفصل‌هایی هستند که باید در صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت قیمت‌گذاری خودرو در فضای آزاد و رقابتی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری و به‌دور از توجه به هزینه‌های تولید و ارزش محصولات تولیدی صنعت خودرو، زمینه ضرر و زیان واحدهای تولیدی اعم از قطعه‌سازی و خودروسازی را فراهم خواهد کرد و تولید ملی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.