به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان،يک نهاد مسئول با جمع بندي گزارش هاي مربوط به واردات کالاهاي غيراستاندارد به کشور، اقدام به استخراج آمارهايي از اين گزارش ها کرده است که بر اساس آن، قريب به ۱۳ ميليون کيلوگرم از کالاهاي وارداتي، از نظر مقررات استاندارد اجباري و کيفيت مورد تاييد قرار نگرفته که از اين ميان، ۷۸ درصد کالاهاي مذکور توليد کشور چين بوده و بخش قابل توجهي از اين اقلام نيز به صورت غيرمستقيم و از طريق کشور امارات وارد ايران شده است.