به گزارش مهر، با دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسکناس نو برای تامین نیازهای مردم از امروز چهارشنبه در ۶۰ شعبه بانکی توزیع شده است. براساس اعلام این بانک، قرار است تا پایان اسفندماه ۳۵۰ میلیارد ریال اسکناس نو بین مردم توزیع شود.

۳۰ شعبه بانک ملی، ۱۵ شعبه بانک کارآفرین و ۱۵ شعبه بانک اقتصاد نوین به انجام این کار مبادرت خواهند کرد، این در حالی است که توزیع اسکناس نو در سال گذشته از طریق ۱۵ شعبه بانکی انجام شده بود.
در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد ریال اسکناس در این راستا توزیع شد که این رقم در سالجاری به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.