به گزارش افکارنیوز، فارس بهنقل از روابطعمومی پالایشگاه شهید تندگویان تهران نوشت : محسن قدیری در ارتباط با مراحل تکمیلی طرح بهینه سازی بنزین بدون گوگرد با استاندارد یورو ۴ و ۵ گفت: خوراک واحد ایزومریزاسیون تزریق و تا یک ماه آینده پس از متوازن و یکنواخت شدن مواد، وارد مخزن شده و برای مصرف در شهر تهران توزیع میشود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش شهید تندگویان اظهار امیدواری کرد که محصول این واحد تا آخر فروردین ماه سال آینده به بازار عرضه شود.

وی همچنین هدف از برگزاری سومین همایش QHSE را فرهنگ سازی و در راستای ترغیب شرکت‌های پیمانکاران مرتبط با صنایع نفت و گاز برای رقابت با یکدیگر در مبحثکیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذکر کرد.

قدیری بیان داشت: پالایشگاه شهید تندگویان تهران به دنبال ایجاد شرایطی بود که آخرین دستاوردهای دنیا را در بحثQHSE بکار گیرد و در این ارتباط از چندین شرکت نفتی در کشور آفریقایی جنوبی بازید به عمل آمد.

مدیرعامل پالایشگاه شهید تندگویان تهران با بیان اینکه این سفرکاری دستاوردهای بسیار خوبی برای شرکت داشت، گفت: در این ارتباط ۱۳ المان مختلف در این خصوص مدنظر قرار گرفت و تاکنون در پالایشگاه شهید تندگویان تا حدود ۷۰ درصد از این برنامه‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تکمیل و بهره‌برداری از این برنامه‌ها، پالایشگاه شهید تندگویان تهران بتواند جزو شرکت‌های برتر دنیا در زمینه پیاده سازی مدیریت QHSE(کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست) باشد.

قدیری ازود: پالایشگاه تهران به پیمانکاران طرف قرار داد خود کمک کرد تا ضعف‌های خود را در زمینه QHSE برطرف کنند و تاکنون ۲۰ شرکت موفق به کسب رتبه‌های خوب در این زمینه شده‌اند.

مدیرعامل پالایشگاه شهید تندگویان تهران تاکید کرد: المان‌های موثر در نظام QHSE پیمانکاران پالایشگاه شهید تندگویان تهران شامل مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات، یکپارچگی سرمایه، مدیریت ایمنی فرآیند، مدیریت HSE(ایمنی، بهداشت و محیط زیست) پیمانکاران، ارتباطات مشترک و مشاوره، آموزش و آگاهی رسانی به کارکنان، مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری، ثبت گزارش و تحلیل حوادثو شبه حوادثاست.

به گفته وی، پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری و طرفین ذی‌نفع، طرح‌ریزی اهداف کیفی و زیست محیطی و ایمنی و بهداشت، پایش و اندازه‌گیری عوامل موثر بر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست از دیگر المان‌های موثر در نظام QHSE پیمانکاران پالایشگاه شهید تندگویان تهران است.

قدیری در ارتباط با اینکه جایگاه پالایشگاه شهید تندگویان تهران در زمینه QHSE در بین دیگر صنایع نفت و گاز کجاست، گفت: تاکنون در این خصوص ارزیابی انجام نشده است ولی در صورت رتبه بندی، پالایشگاه شهید تندگویان جایگاه نخست را به خود اختصاص خواهد داد.

مدیرعامل پالایشگاه شهید تندگویان تهران در پایان تصریح کرد: این شرکت توانسته بخش کیفیت را به مدیریت HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) اضافه کند که تا کنون هیچ شرکتی در صنعت نفت نتوانسته این کار را انجام دهد و حتی نظام پیشنهادات، مدیریت دانش و مدیریت انرژی را در قالب QHSE قرار داده و این کار ارزشمند تا این لحظه فقط از سوی شرکت پالایش و پخش تندگویان یکپارچه سازی شده است.