علیرضا منادی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۱ در حال برگزاری است، گفت: در حال حاضر ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ در کمیسیون بررسی میشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نمایندگان مجلس روز سه شنبه پیشنهادی ارائه کردند و با قید یک فوریت به تصویب رسید که برای دو ماه اول سال آینده تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی در اختیار دولت قرار گیرد، به شرطی که هزینه‌های جاری دولت و شرکتهای دولتی بیش از ۱۰ درصد در این مورد افزایش نیابد.

وی ادامه داد: همچنین یارانه‌های نقدی در دو ماه اول سال آتی رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ثابت خواهد ماند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: گرچه دولت می‌خواست از مجلس اجازه بگیرد دستش در هدفمندی‌یارانه‌ها باز باشد، اما اعضای کمیسیون برنامه جواب رد دادند و قرار شد یارانه نقدی در ۲ ماه اول به همان روال قبلی باشد.

منادی تاکید کرد: با توجه به تصویب یک فوریت طرح دو دوازدهم تنخواه دولت احتمالا روز یکشنبه یا سه‌شنبه آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود.

نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا عدم واریز ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب خزانه درست است، گفت: این مسئله را از معاون پارلمانی دبوان محاسبات سوال کردم که او نیز جواب داد که همه پولهای به دست آمده از فروش نفت وارد حساب بانک مرکزی شده و روال عادی خود را طی میکند.