به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مرداد