به گزارش افکارنیوز،

 حسام  عقبایی درباره بازار اجاره بها و عوامل موثر در آن اظهار کرد:‌ امسال چند عامل تشدید کننده نرخ اجاره‌بها بود؛ اولین مورد رشد قیمت‌ مسکن به‌عنوان شاخص اصلی در بالا رفتن اجاره‌بها به شمار می‌رود.

اخبار اقتصادی-وی با بیان این‌که به طور متوسط طی یکسال و چند ماه اخیر قیمت مسکن از مرز افزایش 100 درصدی عبور کرده است، افزود:‌ دومین عامل تاثیرگذار بر نرخ اجاره‌بها تورم عمومی حاکم بر کشور است. با توجه به این‌که بخش مسکن حدود 40 درصد از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده، طبیعتا از تورم عمومی تاثیرپذیر است.

وی بیان کرد:‌ عامل سوم در نابسامانی بازار اجاره‌بها کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نبود تناسب بین این دو است. بنابراین اگر این سه ضلع را به هم وصل کنیم با همدیگر تشکیل مثلثی را می‌دهند که عوامل افزایش اجاره‌بها محسوب می‌شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که هر سه ضلع این مثلث برمودایی در سال 98 تشدید شده‌اند، افزود:‌ رشد اجاره بها امسال بالا  بوده و با درآمدهای دهک‌های متوسط و پایین جامعه متناسب نبوده است.

عقبایی گفت: رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ به طور متوسط و بر اساس قراردادهای ثبت شده 25 تا 30 درصد، در شهرهای متوسط  15 تا 20 درصد بوده و در شهرهای کوچک هم به دلیل افزایش تناسب به عرضه و تقاضا افزایش نرخ اجاره‌بها محسوس نبوده است.

وی با بیان این‌که افزایش نرخ 25 تا 30 درصدی اجاره‌بها در شهرهای بزرگ را تایید می‌کنم در عین حال گفت: البته ممکن است که نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق شهرهای بزرگ از این مرز نیز عبور کرده باشد.