به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 5 مرداد