سيمكارت صفر با كد سه طي هفتههاي گذشته به مبلغ ۷۳۵ هزار تومان و كاركردهي آن نيز به مبلغ ۴۳۵ هزار تومان فروخته شد و قيمت سيمكارت صفر با كد چهار ۴۸۵ هزار تومان و كاركردهي آن ۳۱۵ هزار تومان است.

هم‌چنین سیم‌کارت صفر با کد پنج هم به مبلغ ۴۶۵ هزار تومان و کارکرده‌ی آن ۳۱۵ تا ۳۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت‌های صفر با کد شش به مبلغ ۴۱۰ هزار تومان و کارکرده‌ی آن به قیمت ۲۶۵ هزار تومان فروخته می‌شوند.

به گزارش ایسنا، قیمت سیم‌کارت صفر با کد هفت و هشت نیز به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و کارکرده‌ی آن ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سیم‌کارت‌های ۰۹۱۹ به مبلغ ۱۰ هزار تومان است.

اما همراه اول نسبت به ارائه دو نوع سیم‌کارت دایمی با قیمت‌های ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی با پیش‌شماره ۰۹۱۰(بدون تضمین) و ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ تومانی با پیش شماره ۰۹۱۲(تضمین‌دار) اقدام می‌کند.

سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل هم پنج هزار تومان به فروش می‌رسند که دو هزار تومان شارژ اولیه دارند و همراه با آن سیم‌کارت هدیه با پست ارسال می‌شود و برروی آن ۲۰۰ تومان شارژ وجود دارد؛ به‌علاوه ۱۰۰ کیلوبایت GPRS رایگان و ۲۰ پیام الکترونیکی پستچی رایگان هم دارند.

اما قیمت سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل هم ۱۲۰ هزار تومان به علاوه چهار درصد مالیات ارزش بر افزوده است.

همچنين ايرانسل دو مدل سيمكارت پيامرسان دائمي و اعتباري دارد كه سيمكارت پيامرسان دائمي ۵۰ هزار تومان است كه ۲۰ هزار تومان قيمت سيمكارت و ۳۰ هزار تومان سپرده است و اعتباري آن چهار هزار تومان به علاوه هزار تومان شارژ اوليه است.