صمد یگانه در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه سلامت گوشتهای وارداتی به شدت تحت کنترل است، گفت: گوشت منجمد تاریخ مصرف گذشته وارد بازار نشده است و مردم مطمئن باشند که کنترلهای لازم در این رابطه انجام خواهد شد.

عضو ستاد تنظیم بازار افزود: تاریخ مصرف گوشت‌های وارداتی به بازار حداقل ۳ تا ۴ ماه است و بعضا تا ۸ ماه نیز تاریخ مصرف دارند، بنابراین شایعاتی مبنی بر اینکه گوشت وارداتی تاریخ‌مصرف گذشته به بازار وارد شده است، صحت ندارد و همه چیز به لحاظ سلامت گوشت وارداتی، تحت کنترل سازمان دامپزشکی است.

وی تصریح کرد: ۱۰ تا ۱۵ هزار تن گوشت منجمد وارداتی در بازار توزیع شده است که در زمان ترخیص آنها از گمرک، حتما به لحاظ سلامتی چک شدهاند.