به گزارش فارس، صبح امروز در خبرها آمد که بانک مرکزی نامهای را به تعدادی از بانکها ارسال کرده مبنی بر اینکه بانکها مبالغ مشخصی را باید بابت بدهی مابه التفاوت ارز پرداخت کنند.

اما درحالی که این خبر مورد تأیید یکی از مدیران بانک‌های خصوصی قرار گرفت پی گیری های خبرنگار فارس حکایت دیگری را روایت می‌کند.

صبح امروز و پس از انتشار توضیحات مدیر عامل یکی از بانک‌های خصوصی درباره اینکه بانک‌ها از اقدام بانک مرکزی و ارسال نامه بدهکاری تعجب کرده‌اند و در جریان این مساله نیستند خبرنگار فارس با مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفت تا در جریان صحت و سقم این موضوع قرار گیرد.

سراج در پاسخ به خبرنگار فارس ضمن ابراز بی اطلاعی از مورد مذکور که به عبارتی شوک بانکی برای سیستم بانکی تلقی می‌شود گفت: باید از آقای رئیس کل در این خصوص کسب اطلاع کنم.

وی ادامه داد: ‌ از آنجایی که آقای بهمنی در جلسه هیات دولت هستند باید منتظر ماند تا بعد از اتمام جلسه پاسخ صحیح را از وی پرسید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین گفت: بنده در جریان این نامه نیستم و نمیدانم از کدام حوزه در بانک مرکزی ارسال شده است.

در عین حال خبرنگار فارس با مدیران عامل بانک هایی که نام آنها در این خبر آمده بود تماس گرفت ولی فقط یکی از این بانک‌ها به پیگیری های فارس پاسخ داد.

مدیر کل روابط عمومی یکی از این بانک‌ها به خبرنگار فارس گفت: ‌ اصلاً‌ نامه‌ای به این بانک نیامده است که در جریان آن باشیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ نامه‌ای با این مضمون به مدیر عامل بانک نرسیده است تصریح کرد: از بانک مرکزی هم در این مورد سوال کردم اما آنها هم در جریان نبودند که نامه ای که در خبرها امده بوده چه بوده است.

خبرنگار فارس البته با وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تماس گرفت و با این پاسخ مواجه شد که نامه مذکور با امضاء آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است.