به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۷ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 7 مرداد