به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران با انتقاد از فعالیت شرکت های چارتری در حمل و نقل هوایی کشور، گفت: هنوز شرکت های چارتری در سیستم حمل و نقل هوایی کشور فعال هستند که فعالیت این شرکت ها موجب افزایش غیرمنطقی بلیط هواپیما شده است.

شرکت های چارتری برخلاف وعده مسئولان هنوز فعال هستند

اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: مسئولان مربوطه اعلام می کنند که فعالیت چارتری ها محدود و در برخی بخش ها متوقف شده است، اما بر اساس بررسی های انجام شده، این شرکت ها هنوز در حال فعالیت هستند.

گردش غیرمجاز مجوز چارتر میان آژانس های هواپیمایی؛ افزایش قیمت بلیط به علت دلالان

مکانیزم اعطای مجوز فعالیت از سوی سازمان هواپیمایی به شرکت های چارتری غیراستاندارد و نامطلوب است، در شرایط کنونی یکی از آژانس های هواپیمایی مجوز را دریافت کرده و سپس به آژانس های دیگر می فروشد و این فرآیند چندین مرتبه تکرار می شود و در نهایت مجوز مربوطه با قیمت بسیار بالا به فروش می رسد

اسفنانی گفت: مکانیزم اعطای مجوز فعالیت از سوی سازمان هواپیمایی به شرکت های چارتری غیراستاندارد و نامطلوب است، در شرایط کنونی یکی از آژانس های هواپیمایی مجوز را دریافت کرده و سپس به آژانس های دیگر می فروشد و این فرآیند چندین مرتبه تکرار می شود و در نهایت مجوز مربوطه با قیمت بسیار بالا به فروش می رسد.

سازمان هواپیمایی یک بار برای همیشه وضعیت شرکت های چارتری را تعیین تکلیف کند

وی ادامه داد: این مسئله موجب شده که بلیط های چارتری بعد از گردش در چندین آژانس، با قیمت بسیار بالا به مسافران فروخته می شود، بنابر این سازمان هواپیمایی باید یک بار برای همیشه وضعیت شرکت های چارتری را تعیین تکلیف کند.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست که شرکت های چارتری در حوزه بلیط هواپیما واسطه گری کرده و تنها به دنبال سود و منفعت خود باشند.