به گزارش افکارنیوز،

احمد میدری در مورد حذف یارانه پر درآمد‌ها گفت: در این خصوص قرار است دستور العملی طی مدت یک ماه نوشته شود.

اخبار اقتصادی _ وی تاکید کرد: در آیین نامه مربوط به یارانه افراد پر درآمد نوشته شده دستور العملی به صورت مشترک با وزارت ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تدوین شود که در این رابطه نیز اقدامات لازم انجام می‌شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس این دستورالعمل را تهیه کرده و به وزارت ارتباطات، برنامه و بودجه و وزارت کشور ارسال کرده ایم و آن‌ها قرار است طی دو هفته نظرات خود را ارائه دهند و سپس دستورالعمل قطعی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که یارانه چه تعدادی حذف می‌شود، اظهار داشت: در قانون آمده که یارانه سه دهک حذف شود، اما باید ببینم در نهایت چه تعدادی اعلام می‌شود.

به گفته وی، پس از قطعی شدن دستورالعمل، نحوه اجرا مشخص و اعلام می‌شود.