این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت و گو با فارس اظهار داشت: تاکنون عمده تقاضاهای رسیده در خصوص سبد کالایی مربوط به برنج، گوشت قرمز و مرغ بوده است و شرکتها و سازمانها ترجیح دادهاند تا بقیه کالاها را خودشان از بازار تهیه کنند.

وی با تأکید بر اینکه استقبال از سبد کالایی سرد بوده است گفت: تاکنون تنها ۱۰ سازمان سبد کالایی آن هم نه بطور کامل از شرکت بازرگانی ایران را دریافت کرده‌اند.

از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت یارانه‌ای برای سبد کالایی در نظر نگرفته است و سازمان‌ها را مکلف کرده است تا برای تأمین سبد کالای کارمندان از محل بودجه رفاهی خود تأمین کنند.

بنابراین گزارش به دلیل نبود یارانه مناسب برای سبد کالایی و عرضه این سبد با قیمت تمام شده، سبد کالایی ماه مبارک رمضان هرگز به دست کارمندان دولت نرسید و در خصوص سبد کالایی ایام پایانی سال جاری نیز استقبال سردی از سوی سازمانهای دولتی صورت گرفته است.