به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۰ مرداد