عباس کمرهای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس توانا، درباره شرایط پیشفروش سکه برای هفته آینده، اظهار داشت: پیشفروش سکه با همان شرایط هفته گذشته و با قیمت ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان ادامه دارد.

وی ادامه داد: پیشفروش سکه در هفته آینده نیز ۹ ماهه خواهد بود.