مهر: با موافقت ستاد هدفمندی یارانهها پیش بینی میشود در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها با حذف کارمزد فروش بنزین و گازوئیل نظام حقالعمل کاری برای فروش فرآوردههای نفتی در جایگاههای سوخت در دستور کار دولت قرار بگیرد.

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای جمع بندی دولتمردان به منظورتعیین قیمت جدید بنزین و سناریوهای عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حذف کارمزد فروش بنزین در دستور کار دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کارمزد برای فروش بنزین آزاد و نیمه یارانه‌ای بنزین و گازوئیل مطابق با نظام درجه بندی مجاری عرضه به جایگاه داران سوخت سراسر کشور پرداخت می‌شود.

بر این اساس با توجه به ضورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در جایگاه‌های سوخت کشور اخیرا وزارت نفت پیشنهاد حذف پرداخت کارمزد فروش بنزین به ستاد هدفمندی یارانه‌ها را ارائه کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از ستاد هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها با پیشنهاد مجموعه وزارت نفت به منظور حذف نظام کارمزدی و اعمال نظام حق العمل کاری برای فروش بنزین و گازوئیل در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کرده است.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در جمع خبرنگاران درباره با تاکید بر اینکه توقف عرضه بنزین آزاد در روزهای پایانی اسفند ماه صحت ندارد، با اشاره به اجرای نظام جدید حق العمل کاری برای فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت از سال ۱۳۹۱، گفته است: هم اکنون نرخ کارمزد فروش بنزین به طور سالانه تعیین و مطابق با مصوبات دولت به جایگاه‌داران سوخت پرداخت می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز پرداخت کارمزد معوق برخی از جایگاه داران سوخت، اظهار کرده است: حذف کارمزد فروش بنزین آزاد به هیچ وجه صحت ندارد.

بپس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه‌ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است.

با اجرای این قانون و با وجود ورود بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل متوسط مصرف سالانه بنزین کشور با حدود پنج درصد کاهش به مرز ۵۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.

در حال حاضر بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی کارت‌ها و عرضه بنزین ۲ نرخی آغاز شده است.

این در حالی است که با وجود بررسی سناریوهای مختلف قیمتی تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از ذخیره ۱۰۰ و ۴۰۰ تومانی بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت پیش بینی نشده است و به اصطلاح دولت برنامه‌ای برای حذف سهمیه ذخیره شده در کارتهای سوخت ندارد.