به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ مرداد