به گزارش افکارنیوز،

 قیمت برخی از واحدهای مسکونی در منطقه یک به شرح زیر است:

قیمت مسکن در منطقه یک