به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۱۳ شهریورماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی 13 شهریورماه