به گزارش افکارنیوز،

 برخی از واحدهای مسکونی که می توان با ۱۰ میلیون تومان ودیعه اجاره کرد به شرح زیر است:

با ۱۰ میلیون ودیعه کجا می‌توان خانه اجاره کرد