به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در گزارش جدیدی که در ماه فوریه ۲۰۱۲ از شاخصهای اقتصادی ایران منتشر کرده است، آمار و ارقام تازه ای از عملکرد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی را به نمایش گذاشته است که بخش عمده ای از ماههای ابتدایی سال ۹۰ را شامل می شود.• اقتصاد ۴۸۰ میلیارد دلاری ایراندر این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت برابری خرید(PPP) در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹۲۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار اعلام شده است که که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۲ میلیارد دلار و در مقایسه با سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ۵۱ میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. در عین حال جمهوری اسلامی ایران بین ۱۷۵ کشور دنیا رتبه ۱۷ را از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید دارد.

این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی ارز که معمولاً در برآوردهای بین المللی بیشتراز این نرخ استفاده می شود، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.• نرخ رشد ۲.۵ درصد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲.۵ درصد اعلام کرده است که در مقایسه با نرخ رشد ۳.۲ درصدی سال ۲۰۱۰ میلادی و ۳.۵ درصدی سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش نشان می دهد. این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۸ معادل ۳ درصد و در سال ۸۹ نیز ۵.۸ درصد اعلام کرده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۹ بیش از ۶.۵ درصد اعلام کرده است که با آمارهای بانک مرکزی تفاوت اندک و با آمار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تفاوت فاحش دارد.این گزارش ایران را از لحاظ نرخ رشد اقتصادی در رتبه ۱۳۸ دنیا قرار داده است که به نظر رتبه مناسبی نیست. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در عین حال سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت برابری خرید را ۱۲۲۰۰ دلار اعلام کرد که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ میلادی تنها ۱۰۰ دلار افزایش دارد و رتبه ایران نیز از این لحاظ در دنیا ۹۷ بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ۱۱۹۰۰ دلار اعلام شده بود.

این گزارش سهم هر یک از بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی را نیز به تفکیک اعلام کرده است که بخش خدمات با ۴۸.۲ درصد بیشترین سهم را دارد و بخشهای صنعت با ۴۰.۶ درصد و کشاورزی با ۱۱.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.• نرخ بیکاری در ایران ۱۵.۳ درصد استشاخص مهم دیگری که گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به آن پرداخته است، نرخ بیکاری است. این گزارش مجموع نیروی کار فعال ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اعلام کرده است که از این لحاظ ایران در رتبه ۲۴ دنیا قرار دارد. همچنین ۴۵ درصد نیروی کار ایران در بخش خدمات، ۳۱ درصد در بخش صنعت و ۲۵ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در حالی نرخ بیکاری ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۵.۳ درصد اعلام کرده است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که از نرخ بیکاری ایران در فصل پاییز سال ۹۰ منتشر کرده است، این نرخ را ۱۱.۸ درصد اعلام کرده که در مقایسه با پاییز سال ۸۹ حدود ۰.۳ درصد کاهش دارد. گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رتبه ایران را از لحاظ نرخ بیکاری ۱۵۰ اعلام کرده و تصریح کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز ۱۴.۶ درصد بوده است.

در این گزارش نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص ۲۷.۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام شده و ایران از این لحاظ در رتبه ۴۵ جهان قرار گرفته است.• مازاد بودجه ۳۸ میلیارد دلارسازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش خود از عملکرد بودجه ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی میزان درآمد بودجه را در این سال ۱۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و میزان هزینه ها را ۹۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار اعلام کرده است که حدود ۳۸ میلیارد دلار مازاد بودجه در ایران را نشان می دهد که با برخی آمارهای غیر رسمی داخلی مبنی بر بروز کسری بودجه تناقض دارد. این گزارش مازاد بودجه ایران را ۸ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده و ایران را از این لحاظ در رتبه هشتم دنیا قرار داده است.

در این گزارش سهم مالیات و دیگر درآمدها غیر از نفت از تولید ناخالص داخلی ایران ۲۷.۲ درصد اعلام شده که ایران از این لحاظ در رتبه ۱۰۸ قرار دارد. همچنین گزارش جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آمار تازه ای از بدهی دولت در سال ۲۰۱۱ میلادی اعلام نکرده در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.• تورم ۲۲.۵ درصدی در ایراننرخ تورم یکی دیگر از آمارهای مهم این گزارش است که برای سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۲۲.۵ درصد اعلام شده است که تقریباً با آمارهای بانک مرکزی که نرخ تورم را در سه ماهه سوم سال ۹۰ بیش از ۲۰ درصد اعلام کرده است، همخوانی دارد. این سازمان رتبه ایران را در نرخ تورم ۲۱۹ اعلام کرده است که رتبه قابل قبولی نیست.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۲.۴ درصد بوده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از رشد تورم در سال ۲۰۱۱ را توجیه می کند هر چند به نظر می رسد رشد بی سابقه قیمت ارز در سال ۹۰ سهم بسزایی در رشد تورم داشته باشد.

یکی از آمارهایی که در این گزارش توجه را جلب می کند، نرخ رشد منفی ۰.۵ درصدی تولید محصولات صنعتی در سال ۲۰۱۱ میلادی است که البته آمار نفت از آن مستثنی شده است و ایران از این لحاظ در رتبه ۱۵۳ دینا قرار دارد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در این گزارش تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی مثبت ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با رقم ۲۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۱۸ میلیارد دلار افزایش نشان می دهد و ایران از این لحاظ در رتبه دوازدهم دنیا قرار دارد.• مبادلات تجاری ۲۰۷ میلیارد دلاری ایراناین گزارش مبادلات تجاری ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۲۰۷ میلیارد دلار اعلام کرده است که ۱۳۱ میلیارد دلار آن را صادرات و ۷۶ میلیارد دلار را نیز واردات تشکیل می دهد. صادرت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی با رشد ۲۴ میلیارد دلاری مواجه شد و از ۱۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید و ایران از این لحاظ در رتبه ۳۴ دنیا قرار گرفت. همچنین مهمترین اقلام صادراتی ایران در سال گذشته حدود ۸۰ درصد نفت و بقیه نیز محصولات پتروشیمی، میوه، پسته، فرش و غیره بوده است.

رشد بالای صادرات در سال ۲۰۱۱ میلادی در حالی است که به نظر می رسد واردات از نرخ رشد پایین تری برخوردار بوده است به طوری که از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی رسید تا ایران جایگاه ۴۱ را در دنیا در امر واردات به خود اختصاص دهد. محصولات ساخته شده صنعتی، کالاهای سرمایه ای، خدمات فنی و کالاهای مصرفی مهمترین اقلام وارداتی ایران در سال گذشته بوده است.• بدهی خارجی ایران، ۱۷.۹ میلیارد دلارسازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بخش دیگری از گزارش خود ذخایر ارز و طلای ایران را اعلام کرد که بر این اساس ذخایر ارز و طلای ایران با رشد ۳۰ میلیارد دلاری در یک سال گذشته به مرز ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش ذخایر ارز و طلای ایران که در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی ۷۸.۹ میلیارد دلار بوده است، در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۰۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حاکی است، بین ۱۷۵ کشور بزرگ دنیا، ایران رتبه ۲۲ جهان را از لحاظ حجم ذخایر ارز و طلا در اختیار دارد. چین با ۳۳۱۶ میلیارد دلار ارز و طلا رتبه اول دنیا را دارد، ژاپن با ۱۰۶۳ میلیارد دلار ذخیره ارز و طلا در رتبه دوم است و عربستان سعودی نیز با ۵۵۶ میلیارد دلار رتبه سوم را در اختیار دارد. ذخایر ارز و طلای آمریکا ۱۳۲ میلیارد دلار است و این کشور در رتبه ۱۹ قرار دارد.

این گزارش همچنین بدهی خارجی ایران را در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۷.۹ میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با بدهی خارجی ۲۲.۱ میلیارد دلاری ایران در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۴.۲ میلیارد دلار کاهش نشان می دهد و ایران نیزاز لحاظ بدهی خارجی در رتبه ۸۱ جهان قرار دارد.

همچنین مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۱۸ میلیارد دلار اعلام شد که این رقم در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده است و ایران نیز از این لحاظ رتبه ۷۲ را دارد. حجم سرمایه گذاری خارجی ایران که در دیگر کشورها صورت گرفته است نیز در پایان سال گذشته میلادی به دو میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید که ۳۵۰ میلیون دلار نسبت به پایان سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش داشته است.