به گزارش فارس ، احمد توکلی یکشنبه شب در جمع مردم روستای "کرشت" اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که مجلس باید آن را پیگیری کند، اجرای تدابیری در راستای کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت است.

وی ادامه داد: اگر تصمیم صحیحی در زمینه کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود، سود آن به همه ایران و از جمله روستای " کرشت " می‏رسد.

توکلی با بیان مثالی ساده به تشریح مضرات وابستگی اقتصاد به نفت پرداخت و گفت: در ابتدا، جامعه‏ای را تصور کنید که کالای تولیدی آنها از ارزشی بالغ بر ۱۰۰ تومان برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم این جامعه از اعتباری بالغ بر ۱۰۰ تومان یعنی برابر با ارزش میزان کالای تولیدی خود بهره‏مند هستند. ‏

وی اضافه کرد: دولت در این جامعه ۲۰ تومان از این ۱۰۰ تومان را به عنوان مالیات اخذ و آن را در قالب حقوق، خرید جنس و … دوباره به جامعه تزریق می‏کند و در حقیقت ۲۰ تومان از قدرت خرید مردم کم می‏شود.

توکلی افزود: اگر این دولت چاه نفتی را نیز در اختیار داشته باشد، اقتصاد ملی همچنان همان ۱۰۰ تومان جنس را تولید می‏کند؛ اما این‏بار، نفت صادراتی به ارز و آن ارز توسط بانک مرکزی به پول ملی ۴۰ تومانی تبدیل می‏شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این پروسه، ۸۰ تومان پول در اختیار مردم، ۲۰ پول در اختیار دولت(خارج شده از جریان قدرت خرید مردم) و ۴۰ تومان نیز بر قدرت خرید دولت افزوده می‏شود.

وی اضافه کرد: در این شرایط تولید جامعه همان ۱۰۰ تومان باقی مانده و بهای کالا افزایش می‏یابد؛ از این رو، دولت از ۱۴۰ تومانی که در اختیار دارد برای واردات جنس هزینه می‏کند.

توکلی افزود: حال جامعه در این وضع از ۴۰ تومان رفاه بیشتر برخوردار می‏شود؛ اما متاسفانه همه چیز در واقعیت به این خوبی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به واقعیت امر خاطرنشان کرد: اما در واقعیت با واردات اجناس از خارج به دلیل ارزانی آن دیگر شاهد تولید کالاهای ۱۰۰ تومانی جامعه نخواهیم بود و بسیاری از کارخانه‏ها و تولیدی‏ها تعطیل می‏شود.

وی ادامه داد: ایراد بعدی در این جریان، وقفه در حین ثبت سفارش است که این امر خود به عنوان یکی از عوامل تورم مطرح است.

توکلی اضافه کرد: سیاسی و بی‏ثبات بودن بازار نفت و امکان ایجاد موانعی در کندی روند تولید دیگر مشکلاتی است که اقتصاد متکی به نفت را مستعد تورم می‏سازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: حال با توجه به اهمیت رهایی از بند اقتصاد متکی به نفت اگر بودجه‏ای متکی به این ماده وجود داشته باشد، مشکلات امروز حاصل می‏شود که دولت زحمت می‏کشد؛ اما چون ساختار اقتصادی منطقی قابل دفاعی ندارد، دارای نتیجه کم و گره‏ها بسیار است.