به گزارش افکار نیوز، محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش تخلف یکی از بانکها در شورای پول و اعتبار مطرح شده است، گفت: گزارش تخلفات بانکی معمولا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار میگیرد، ولی سخنگوی این شورا نتایج و مصوبات انجام شده در این رابطه را اطلاعرسانی میکند.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص برداشت بدون اجازه بانک مرکزی از منابع بانکها نیز افزود: در هفته اخیر شورای پول و اعتبار جلسه‌ای نداشته و بنده حضور نداشتم که در این رابطه اطلاع خاصی داشته باشم.

وی تصریح کرد: اظهار نظر بنده موکول به این است که اطلاعات دقیقی در این رابطه داشته باشم، متاسفانه اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم.