به گزارش افکار نیوز به نقل از شانا، امیرمسعود جباری راد افزود: میانگین تولید نفت خام کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن بیش از ۳.۹ میلیون بشکه در روز بوده است و انتظار میرود با تکمیل طرحهای توسعهای، تولید نفت کشور به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

وی گفت: میانگین تولید نفت خام ایران در تمامی سال‌های اخیر بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

جباری راد تصریح کرد: علاوه بر تولید میانگین بیش از ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام در روز ، تولید میعانات گازی نیز در سال جاری به بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با سالهای گذشته بیسابقه بوده است.